Przejdź do treści
Darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego

Darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego

  Polskie prawo zapewnia każdemu podatnikowi możliwość odliczenia wydatków z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność z zakresu pożytku publicznego. Niekoniecznie muszą być to organizacje znajdujące się na liście organizacji pożytku publicznego, ważne jest jednak zachowanie limitu 6% dochodu. Przestrzeganie tej normy pozwala na odliczenie darowizn od dochodu.

  Ustawa PIT uszczegółowia te przepisy i podkreśla, że beneficjentami darowizny mogą być organizacje pozarządowe, których celem nie jest osiągnięcie zysku, osoby prawne, fundacje i stowarzyszenia. Przepisy pozwalają również przekazać darowiznę na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które działają w oparciu o przepisy regulujące stosunek Państwa do Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych. Skorzystać na tym mogą także stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

  Darowizny nie odliczymy od podatku w przypadku przekazania jej na rzecz partii politycznych, związków zawodowych oraz samorządów zawodowych, fundacji, w przypadku których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego jest jedynym fundatorem. Przepisy wykluczają też fundacje utworzone przez partie polityczne i spółki działające na podstawie przepisów o kulturze fizycznej.

  Co ciekawe, darowizny można przekazać nie tylko organizacjom działającym na terenie Polski, ale również w państwach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem istnienia podstawy prawnej – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wówczas zadbać należy jednak o odpowiednią dokumentację: stosowne oświadczenie organizacji o realizowaniu przez nią odpowiednich celów działalności pożytku publicznego.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *