Zakład Narodowy im. Ossolińskich, znany także pod krótszą i bardziej popularną nazwą Ossolineum, mieści się obecnie we Wrocławiu, gdzie został umieszczony wskutek powojennych decyzji politycznych – w pewnym sensie zastąpił Polsce Lwów, który był długoletnim, ważnym ośrodkiem życia kulturalnego Polaków. W skład placówki wchodzi biblioteka, przechowująca i udostępniająca czytelnikom bogaty księgozbiór oraz wydawnictwo – jedno z najważniejszych w Polsce. Pod sygnaturą Ossolineum zostały wydane najważniejsze polskie dzieła literackie, jak również kompendia polonistyczne, niezbędne zwłaszcza naukowcom zajmującym się badaniem kultury polskiej,…